Α΄ΒΡΕΦ. Παιδικός σταθμός 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Α΄ΒΡΕΦ.  Π.Σ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΖΑΡΓΙΑΝΗ ΡΩΞΑΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: τηλ. &   fax : 2531 031538

E-MAIL : vd6973@otenet.gr