Ανακοινώσεις

Αρχική » Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ανακοίνωση εγγραφών – επανεγγραφών

By | Απρίλιος 16th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1ου ΚΑΠΗ

By | Απρίλιος 13th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ

By | Απρίλιος 10th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ E-HEALTH Monitoring

By | Απρίλιος 1st, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 2ο ΚΑΠΗ

By | Μάρτιος 27th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – «Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και της Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2020 και 2021»

By | Μάρτιος 18th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – «Αναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

By | Μάρτιος 13th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠ “Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής”»

By | Φεβρουάριος 13th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠΔΔ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής»

By | Ιανουάριος 30th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στο ΝΠΔΔ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής και της σύνταξης μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου των δομών του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής»

By | Ιανουάριος 30th, 2019|Ανακοινώσεις|

Font Resize