Ανακοινώσεις

Αρχική » Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2019 1ου & 2ου ΚΑΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

By | June 21st, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Κριτήρια μοριοδότησης των ετησίων εγγραφών 2019

By | May 9th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ

By | April 23rd, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΥΧΕΣ ΔΚΕΠΠΑΚ 2019

By | April 23rd, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Εγγραφές – Επανεγγραφές ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2019-2020

By | April 16th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1ου ΚΑΠΗ

By | April 13th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ

By | April 10th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ E-HEALTH Monitoring

By | April 1st, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 2ο ΚΑΠΗ

By | March 27th, 2019|Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – «Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και της Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2020 και 2021»

By | March 18th, 2019|Ανακοινώσεις|

Font Resize